Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań
31-587 Kraków,  ul. Ciepłownicza 54
KONTAKT
logistyka@logistyka.biz.pl
tel. 126322580
126322363, 124162491