Centrum Wyposażenia Magazynów i Opakowań
31-587 Kraków,  ul. Ciepłownicza 54
tel. 126322580, 126322363, 124162491
fax. 126323091
logistyka@logistyka.biz.pl